Strona główna
O stowarzyszeniu
Wydarzenia
Kronika
Statut
Przydatne linki
Fotogaleria

O stowarzyszeniu

     Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA" w Unisławiu powstało i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.05.2008r. Jednak swoje źródła i początek datuje na 05.03.2004r. kiedy to z wielkiej potrzeby na istnienie tego typu inicjatyw powołano do życia Świetlicę Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"przy Zespole Szkół w Unisławiu.

    Dzięki poparciu lokalnych władz, współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół oraz wsparciu instytucji państwowych, przedsiębiorstw, oraz prywatnych firm rozpoczęliśmy budowę organizacji pozarządowej. Wszyscy, którzy mieli bezpośredni wkład we wspieranie naszych działań okazywali nam wielkie serce i nie zapominają do dziś o promocji dobra, tolerancji i solidarności pomimo ciągłego zabiegania o rozwój terytorialny, pomyślność i rentowność własnych inwestycji oraz polepszanie statusu materialnego. Jesteśmy wdzięczni, że potrafią dzielić się owocami swojej pracy i odnoszonych sukcesów z najbardziej potrzebującymi, których skrzywdził ślepy los.

    Naszą misją jest budowa "grupy" niepełnosprawnej młodzieży oraz dzieci specjalnej troski zdolnej do reprezentatywnego udziału w szeroko rozumianym dialogu społecznym poprzez:

  • promowanie pozytywnego wizerunku niepełnosprawnych
  • szerzenie wśród nich aktywności
  • budzenie wrażliwości społecznej na ich potrzeby
  • podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji oraz wsparcie w wychodzeniu z marginalizacji
  • walkę z nietolerancją, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją

    Działalność stowarzyszenia polega na organizowaniu i prowadzeniu zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnych form i metod terapii w dwóch grupach wiekowych (pierwsza - niepełnosprawne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, druga - niepełnosprawna młodzież powyżej 14 roku życia i osoby dorosłe). Podejmujemy wiele inicjatyw o charakterze integracyjnym (piknik, ogniska, wyjazdy na spotkania sportowo-ruchowe, kulturalne, poznawcze). Wspieramy naszych podopiecznych w osiąganiu życiowej samodzielności poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych i praktycznych.

    Raz w miesiącu odbywają się sesje dogoterapii prowadzone przez Fundację "Cane Pro Humano" z Bydgoszczy. Bierzemy też często udział w imprezach masowych, okolicznościowych, integracyjnych, corocznych spotkaniach niepełnosprawnych w Robakowie oraz Sportowych Spotkaniach Niepełnosprawnych w Kowalewie Pomorskim, skąd przywozimy wiele nagród za zajmowane miejsca na podium.

Jan Michałowski - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"